วันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง วันที่ประกาศ ประเภทเงิน ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 15 ก.ค. 2567 เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ทดแทนในการสำรองจ่าย) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS) สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อม Focus Demand ยี่ห้อ FPD-400D หมายเลขเครื่อง 201187F โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องผสมสัญญาณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้ออุปกรณ์เพาเวอร์มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงลิฟต์โดยสาร หมายเลข 4 (P4) อาคารเบญจรังสฤษฏ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องส่งโครงข่ายที่ 2 สถานีหลัก สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมอุปกรณ์ Exciter (LPU) เครนื่องส่งโครงข่ายที่ 2 สถานีหลัก ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก หมายเลขทะเบียน 3 กฐ - 7063 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรื่อง จ้าฃงผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 19 มิ.ย. 2567 เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อยางรถยนต์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จังหวัดสกลนคร หมายเลขทะเบียน 4 กญ-3153 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) สถานีเสริม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11 มิ.ย. 2567 เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ประปาและสุขภัณฑ์ สนับสนุน หน่วยขึ้นตรง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมเครื่อง HPA ประจำรถถ่ายทอดข่าวผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ (FLYAWAY) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมกล้องประจำรถถ่ายทอดคันที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชุดเครื่องมือช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
 ถัดไป